• DE
 • EURO
 • UK
 • ES
 • FR
 • IT
 • NL
 • NO
 • SE
 • PT
 • BE-NL
 • BE-FR
 • RU

Beräkna kostnader – spara pengar

När det gäller miljö, kostnadseffektivitet och underhåll sätter projektorerna med kvicksilverfri laser- och LED-hybridljuskälla från CASIO nya standarder. Total ägandekostnad (TCO) är en faktureringsmetod som inte bara omfattar köpkostnaden utan även alla kostnader som tillkommer under användningen som t.ex. energi-, reparations- och underhållskostnader. Energiförbrukningen kan i jämfört med konventionella projektorer med kvicksilverlampor innebär minskade elkostnader på upp till 40 %.


Kostnadsbesparingar för energiförbrukning

Välj modell:
Jämförelsemodell
Totalt antal projektorer
Strömförbrukning/projektor (watt)¹
Användningstid (tim.)²
Total strömförbrukning (watt)
Kostnader kWh (€/kWh)³
Kostnader strömförbrukning (€)
Besparingar energikostnader:
205
135.300.000
27.060,00
€ 20.196,00
100
6.600
236.280.000
0,200
47.256,00
You can adjust the total number of projectors individually.
You can adjust the power consumption for the comparison model individually.
You can adjust the useful life of the projectors individually.
You can adjust the cost / kWh individually.


Hög prestanda – liten förbrukning

Med en strömförbrukning på under 0,6 Watt i standby-läge underskrider projektorerna det aktuella EG-direktivet 1 för sänkningen av strömförbrukningen i teknisk utrustning.Inget lampbyte - inga kostnader för utbyteslampor


Hittills har man behövt upp till 9 traditionella kvicksilverånglampor för upp till 20 000 timmar. Kostnader som uteblir med CASIO-projektorer - precis som energikostnader för produktion, transport och hantering av ersättningslampor. Med laser- och LED-hybridljuskälla från CASIO kan följande kostnader minskas betydligt.

Kostnader för
utbyteslampor (€)
Kassering av den
gamla lampan (€)
Arbetskostnader
för lampbyte4 (€)
Kostnader för
beställningsprocessen5 (€)
Kostnadsbesparingar:
€ 250,00
 • Inget köp av utbyteslampor
 • UOmständliga underhållsarbeten t.ex. vid
  lampbyte är inte längre nödvändiga
 • Kassering av gamla lampor är inte längre nödvändiga

Du kan anpassa värdena i
de markerade fälten.

 1. Strömförbrukning i normalläge (Eco Off)
 2. Användningstid: 6 timmar/dag x 220 dagar/år = 1 320 timmar/år x 5 år användningstid = 6 600 timmar
 3. Uppskattade kostnader 20 cent/KWh
 4. För en takinstallerad projektor är det vanligtvis 45–60 min
 5. Ta in offerter, göra beställningen, kontrollera varuleveransen, kontera fakturan och betala den o.s.v.